v1b

Shin Chuuka Ichiban! 2nd Season

真・中華一番!

2021
1206
4 episodes
Genres
Comedy, Shounen
Shin Chuuka Ichiban! 2nd Season

Ongoing

2021

4 Episodes

Synopsis

Sequel of Shin Chuuka Ichiban.

Also known as: 真・中華一番!

Episodes